Til Forsiden
M
LægemiddelDato for udgået
Mabthera -
Mabthera -
Mabthera -
Macrosyn -
Madopar "125" -
Madopar "125" -
Madopar "62,5" -
Madopar 125 -
Madopar 125 (Udgået)20.02.2023
Madopar 125 (Udgået)04.09.2023
Madopar Depot -
Madopar Depot -
Madopar Depot -
Madopar Quick 125 -
Madopar Quick 62,5 -
Magnesia "DAK" -
Magnesia "medic" -
Magnesium "Protina" -
Magnesium Diasporal -
Magnesium Diasporal -
Magnevist -
Magnyl "DAK" -
Malarone -
Malarone -
Malaseb Vet. -
Malastad -
Malfin -
Malfin -
Malfin -
Malfin -
Malfin (Udgået)11.07.2022
Malonetta -
Mammit-io -
Mamyzin Vet. -
Mandolgin -
Mandolgin Retard (Udgået)27.06.2022
Mannitol "Fresenius Kabi" -
Marbocyl Vet. -
Marbocyl Vet. -
Marbocyl Vet. -
Marbocyl Vet. (Udgået)27.06.2022
Marbodin -
Marbodin -
Marcain -
Marcain -
Marcain Adrenalin -
Marcain Spinal -
Marcain Spinal -
Marcain Spinal Tung -
Marcain-adrenalin -
Marcain-adrenalin -
Marcaine -
Marcaine -
Marcaine (Udgået)25.12.2023
Marcoumar -
Marcoumar -
Marcoumar (Udgået)13.05.2024
Marevan -
Marilamed -
Marlodon -
Marlodon -
Marplan -
Marzine -
Matrifen -
Matrifen -
Matrifen -
Matrifen -
Matrifen -
Mavenclad -
Mavenclad (Udgået)01.05.2023
Mavenclad (Udgået)29.05.2023
Maviret -
Maxalt Smelt -
Maxidex -
Maximec Vet. -
Maximec Vet. (Udgået)16.05.2022
Maxyl -
Maycetam -
Mayzent -
Mayzent -
Mayzent -
Mayzent (Udgået)14.11.2022
Mebeverinhydrochlorid "Aristo" -
Mecastrin -
Med. Dinitro.oxid Air Liquide -
Med. dinitro.oxid Nippon Gases -
Med. Dinitro.oxid Strandmøllen -
Med. Luft "Air Liquide" 100% -
Med. luft "Nippon Gases Scandi -
Med. Oxygen "Air Liquide" 100% -
Med. Oxygen "Air Liquide" 100% -
Med. oxygen "Nippon Gases" 100 -
Med. Oxygen "Strandmøllen" -
Med. Oxygen "Strandmøllen" -
Medanef -
Medanef -
Medanef -
Medikinet -
Medikinet -
Medikinet -
Medikinet CR -
Medikinet CR -
Medikinet CR -
Medikinet CR -
Medikinet CR -
Medikinet CR -
Medikinet CR -
Medikinet CR -
Medikinet CR -
Medikinet CR -
Medikinet CR -
Medikinet CR -
Medikinet CR -
Medikinet CR -
Medikinet CR -
Medikinet CR -
Medikinet CR -
Medikinet CR -
Medikinet CR -
Medikinet CR -
Medikinet CR (Udgået)31.10.2022
Medikinet CR (Udgået)01.04.2024
Medikinet CR (Udgået)29.04.2024
Medikinet CR (Udgået)29.04.2024
Medikinet CR (Udgået)13.05.2024
Medikinet Retard -
Medikinet Retard -
Medikinet Retard -
Medikinet Retard (Udgået)11.12.2023
Medikinet Retard (Udgået)11.12.2023
Medikinet retard (Udgået)11.12.2023
Medikinet Retard (Udgået)25.12.2023
Medilax -
Medilax (Udgået)10.07.2023
Medithyrox (Udgået)16.10.2023
Medithyrox (Udgået)16.10.2023
Medithyrox (Udgået)16.10.2023
Medithyrox (Udgået)16.10.2023
Medithyrox (Udgået)16.10.2023
Medoclav -
Medrol -
Medrol -
Medrol -
Medrol -
Medrol Vet. -
Megace -
Mekinist -
Mekinist -
Mektovi -
Melatal -
Melatal -
Melatal -
Melatonin "AGB" -
Melatonin "AGB" -
Melatonin "AGB" -
Melatonin "AGB" -
Melatonin "AGB" -
Melatonin "Alternova" -
Melatonin "Bluefish" -
Melatonin "Orifarm" -
Melatonin "Unimedic Pharma" -
Mellozzan -
Mellozzan -
Mellozzan -
Melovem -
Melovem -
Melovem -
Melovem -
Meloxicam "Bluefish" -
Meloxicam "Bluefish" -
Meloxicam "Bluefish" (Udgået)06.02.2023
Meloxicam "Bluefish" (Udgået)10.07.2023
Meloxidolor -
Meloxidolor -
Meloxidyl -
Meloxidyl -
Meloxidyl -
Meloxidyl -
Meloxidyl (Udgået)02.10.2023
Meloxoral -
Meloxoral -
Melphalan "Macure" -
Melphalan "Paranova" (Udgået)24.07.2023
Memantin "Accord" -
Memantin "Accord" -
Memantin "Stada" -
Memantine "Merz" -
Memantine "ratiopharm" -
Memantine "ratiopharm" -
Menelri -
Menelri -
Menelri -
Menelri (Udgået)19.09.2022
Menelri (Udgået)19.09.2022
Menelri (Udgået)19.09.2022
Menopur -
Menopur -
Menopur -
Menopur -
Menopur -
Menopur (Udgået)02.10.2023
Menopur (Udgået)30.10.2023
Menopur (Udgået)30.10.2023
Menopur (Udgået)25.12.2023
Menopur (Udgået)10.06.2024
Menotropin "Paranova" -
Menotropin "Paranova" (Udgået)04.03.2024
Mentixa -
Mentixa -
Menveo -
Mepact (Udgået)23.01.2023
Mepiblock Vet. -
Mepidor Vet. -
Mepivacaine "Accord" -
Mepivacaine "Accord" -
Mercaptopurin "Abacus Medicine -
Mercilon -
Meriofert Set -
Meriofert Set -
Meropenem "B. Braun" -
Meropenem "B. Braun" -
Meropenem "Bradex" -
Meropenem "Bradex" -
Meropenem "Fresenius Kabi" -
Meropenem "Fresenius Kabi" (Udgået)03.10.2022
Meropenem "Stada" -
Meropenem "Stada" -
Meropenem "SUN" -
Meropenem "SUN" -
Mesalazin "2care4" -
Mesalazin "Orion" -
Mesalazin "Orion" -
Mesalazin "Orion" -
Mesalazin "Orion" -
Mesalazin "Paranova" (Udgået)13.06.2022
Mesalazin "Paranova" (Udgået)11.07.2022
Mesavancol -
Mesavancol -
Mestinon -
Mestinon -
Mestinon -
Mestinon -
Metacam -
Metacam -
Metacam til heste -
Metacam til hunde -
Metacam til hunde -
Metacam til katte -
Metacam til katte og marsvin -
Metacam til kvæg og svin -
Metacam til kvæg, svin, heste -
Metacam til svin -
Metadon "2care4" -
Metadon "2care4" -
Metadon "DAK" -
Metadon "DAK" -
Metadon "DAK" -
Metalyse -
Metalyse -
Metex -
Metex (Udgået)02.10.2023
Metex Pen -
Metex Pen -
Metex Pen -
Metex Pen -
Metex Pen -
Metex Pen -
Metex Pen -
Metex Pen -
Metex Pen -
Metex Pen -
Metex Pen -
Metex Pen -
Metex Pen -
Metex Pen -
Metex Pen -
Metex Pen -
Metex Pen -
Metex Pen -
Metex Pen (Udgået)08.01.2024
Metformin "Accord" -
Metformin "Accord" -
Metformin "Accord" -
Metformin "Accord" (Udgået)29.04.2024
Metformin "Actavis" -
Metformin "Actavis" (Udgået)18.03.2024
Metformin "Actavis" (Udgået)18.03.2024
Metformin "Aurobindo" -
Metformin "Aurobindo" -
Metformin "Aurobindo" -
Metformin "Bluefish" -
Metformin "Bluefish" -
Metformin "Bluefish" (Udgået)27.11.2023
Metformin "Medical Valley" -
Metformin "Medical Valley" -
Metformin "Orifarm" -
Metformin "Orifarm" (Udgået)06.02.2023
Metformin "Sandoz" -
Metformin "Sandoz" -
Metformin "Sandoz" (Udgået)21.03.2022
Metformin "Sandoz" (Udgået)02.05.2022
Metformin "Stada" -
Metformin "Teva B.V." -
Metformin "Teva B.V." -
Metformin "Teva" -
Metformin "Teva" -
Metformin "Zentiva" -
Metformin "Zentiva" -
Metformin "Zentiva" -
Methergin -
Methofill -
Methofill -
Methofill -
Methotrexat "Accord" -
Methotrexat "Accord" -
Methotrexat "Ebewe" -
Methotrexat "Ebewe" (Udgået)12.12.2022
Methotrexat "Ebewe" (Udgået)20.03.2023
Methotrexat "Mashal" -
Methotrexat "Paranova" (Udgået)06.02.2023
Methotrexat "Sandoz" -
Methotrexate "Accord" -
Methotrexate "Pfizer" -
Methoxsalen "Macopharma" -
Methylphenidat "2care4" (Udgået)30.05.2022
Methylphenidat "2care4" (Udgået)12.12.2022
Methylphenidat "2care4" (Udgået)26.06.2023
Methylphenidat "2care4" (Udgået)07.08.2023
Methylphenidat "2care4" (Udgået)08.01.2024
Methylphenidat "2care4" (Udgået)22.01.2024
Methylphenidat "Alternova" (Udgået)19.02.2024
Methylphenidat "Alternova" (Udgået)19.02.2024
Methylphenidate "Actavis" -
Methylphenidate "Actavis" -
Methylphenidate "Actavis" -
Methylphenidate "Aristo" (Udgået)27.06.2022
Methylphenidate "Aristo" (Udgået)27.06.2022
Methylphenidate "Aristo" (Udgået)27.06.2022
Methylphenidate "Mylan" -
Methylphenidate "Mylan" -
Methylphenidate "Mylan" -
Methylphenidate "Mylan" -
Methylphenidate "Orifarm" -
Methylphenidate "Orifarm" -
Methylphenidate "Orifarm" -
Methylphenidate "Orifarm" -
Methylphenidate "Orifarm" -
Methylphenidate "Sandoz" -
Methylphenidate "Sandoz" -
Methylphenidate "Sandoz" -
Methylphenidate "Sandoz" -
Methylphenidate "Stada" -
Methylphenidate "Stada" -
Methylphenidate "Stada" -
Methylphenidate "Stada" -
Methylphenidate "Stada" -
Methylphenidate "Stada" -
Methylphenidate "Stada" -
Methylphenidate "Stada" -
Methylphenidate "Teva" -
Methylphenidate "Teva" -
Methylphenidate "Teva" -
Methylphenidate "Teva" -
Methylphenidate "Teva" -
Methylphenidate Medical Valley -
Methylphenidate Medical Valley -
Methylphenidate Medical Valley -
Methylphenidate Medical Valley -
Methylphenidate Teva (Udgået)03.10.2022
Methylphenidate Teva (Udgået)26.12.2022
Methylphenidate Teva (Udgået)26.12.2022
Methylprednisolone "Orion" -
Methylprednisolone "Orion" -
Methylthioniniumchl. Proveblue -
Metocar -
Metocar -
Metoclopramide "Accord" -
Metoclopramide "Orifarm" -
Metoclopramide "Orion" -
Metolazon "Abcur" -
Metomotyl -
Metomylan -
Metomylan -
Metomylan -
Metomylan (Udgået)05.02.2024
Metopirone -
Metopocor -
Metoprolol "GEA" -
Metoprolol "GEA" -
Metoprololsuccinat "Hexal" -
Metoprololsuccinat "Hexal" -
Metoprololsuccinat "Hexal" -
Metoprololsuccinat "Hexal" -
Metoprololsuccinat "Orion" -
Metoprololsuccinat "Orion" -
Metoprololsuccinat "Orion" -
Metoprololsuccinat "Orion" -
Metoprololsuccinat "Paranova" (Udgået)04.03.2024
Metoprololsuccinat "Teva" -
Metoprololsuccinat "Teva" -
Metoprololsuccinat "Teva" -
Metoprololtartrat "2care4" -
Metoprololtartrat "2care4" -
Metoprololtartrat "2care4" (Udgået)26.12.2022
Metoprololtartrat "Paranova" -
Metoprololtartrat Nordic Prime -
Metoprololtartrat Nordic Prime (Udgået)26.12.2022
Metosyn (Udgået)27.11.2023
Metrasina (Udgået)13.05.2024
Metrobactin Vet. -
Metrobactin Vet. -
Metrobactin Vet. (Udgået)14.11.2022
Metrobactin Vet. (Udgået)11.12.2023
Metrocare Vet. -
Metrocare Vet. -
Metronidazol "2care4" -
Metronidazol "Actavis" -
Metronidazol "Actavis" -
Metronidazol "Actavis" -
Metronidazol "Actavis" (Udgået)27.06.2022
Metronidazol "B. Braun" -
Metronidazol "Baxter" Viaflo -
Metronidazol "DAK" -
Metronidazol "DAK" (Udgået)07.08.2023
Metronidazol "DAK" (Udgået)27.11.2023
Metronidazol "Orifarm" (Udgået)31.10.2022
Metronidazol "Paranova" -
Metvix -
Metvix -
Metyrol -
Metyrol -
Metyrol -
Metyrol -
Metyrol -
Mezavant -
Mhyogen Vet. -
Mhyogen Vet. (Udgået)02.10.2023
Mhyosphere PCV ID -
Miacalcic -
Mianserin "Abacus Medicine" (Udgået)14.11.2022
Mianserin "Mylan" (Udgået)28.11.2022
Mianserin "Orifarm" -
Mianserin "Orifarm" (Udgået)29.05.2023
Mianserin "Orifarm" (Udgået)18.03.2024
Mianserin "Viatris" -
Mianserin "Viatris" -
Mianserin "Viatris" (Udgået)03.04.2023
Mianserin "Viatris" (Udgået)15.05.2023
Mianserin "Viatris" (Udgået)15.05.2023
MianserinHCl. "Nordic Prime" -
Mianserinhydrochlorid "2care4" -
Mianserinhydrochlorid "2care4" (Udgået)10.06.2024
Mianserinhydrochlorid Nordic P (Udgået)26.12.2022
Micardis (Udgået)18.04.2022
MicardisPlus (Udgået)20.02.2023
Microcid -
Microgyn -
Microlax -
Microlax -
Microstad (Udgået)15.05.2023
Microtrast (Udgået)30.10.2023
Midazolam "Accord" -
Midazolam "Accord" -
Midazolam "B. Braun" -
Midazolam "B. Braun" -
Midazolam "B. Braun" (Udgået)21.03.2022
Midazolam "B. Braun" (Udgået)01.04.2024
Midazolam "Hameln" -
Midazolam "Hameln" -
Midazolam "Hameln" (Udgået)25.12.2023
Midazolam "Medical Valley" -
Midazolam "Medical Valley" -
Midazolam "Medical Valley" -
Mifegyne -
Mifegyne -
Mifegyne -
Mifepriston "Paranova" -
Miflonide Breezhaler -
Miflonide Breezhaler -
Miflonide Breezhaler -
Miflonide Breezhaler -
Miflonide Breezhaler -
Migea -
Migea -
Migea -
Miglustat "Bluefish" -
Miglustat Gen.Orph -
Miktosan -
Milbactor -
Milbactor -
Milbactor -
Milbactor -
Milbemax -
Milbemax (Udgået)08.01.2024
Milbemax Vet små hunde+hvalpe -
Milbemax Vet. til hunde -
Milbemax Vet. til hunde -
Milbemax Vet. til katte -
Milbemax Vet. til katte -
Milbemax Vet., småhund, hvalp -
Milbemax Vet., småkat, killing -
Mildin -
Mildison Lipid -
Milnocor -
Milpro Vet. -
Milpro Vet. -
Milpro Vet. -
Milpro Vet. -
Milrinon "Orifarm" -
Mimpara (Udgået)05.09.2022
Mimpara (Udgået)27.05.2024
Mimpara (Udgået)27.05.2024
Mimpara (Udgået)27.05.2024
Mini-Pe -
Minirin -
Minirin -
Minirin -
Minirin -
Minirin -
Minirin -
Minirin -
Minirin -
Minirin -
Minirin -
Minirin -
Minirin -
Minirin -
Minirin -
Minirin Melt -
Minirin Melt -
Minirin Melt (Udgået)11.07.2022
Minirin Melt (Udgået)20.02.2023
MINJUVI -
Minodiab -
Minprostin -
Minulet -
Mirabella -
Mirabella -
Mirabella -
Mirabella 28 -
Mirabella 28 -
Mirabella 28 -
Mirabella 28 (Udgået)15.04.2024
Mirataz -
Mircera -
Mircera -
Mircera -
Mircera -
Mircera -
Mirena -
Mirena -
Mirena -
Mirena -
Mirena -
Mirtazapin "2care4" (Udgået)27.06.2022
Mirtazapin "Actavis" -
Mirtazapin "Actavis" -
Mirtazapin "Bluefish" -
Mirtazapin "Bluefish" -
Mirtazapin "Bluefish" (Udgået)19.09.2022
Mirtazapin "HEXAL" -
Mirtazapin "KRKA" -
Mirtazapin "KRKA" -
Mirtazapin "KRKA" -
Mirtazapin "Nordic Prime" (Udgået)17.10.2022
Mirtazapin "Orion" -
Mirtazapin "Orion" -
Mirtazapin "Orion" -
Mirtazapin "Orion" -
Mirtazapin "Orion" -
Mirtazapin "Orion" (Udgået)13.11.2023
Mirtazapin "Orion" (Udgået)22.01.2024
Mirtazapin "Orion" (Udgået)10.06.2024
Mirtazapin "Paranova" -
Mirtin -
Mirtin -
Mirtin -
Mirvaso -
Mitforgen -
Mitforgen -
Mitforgen -
Mitforgen (Udgået)08.01.2024
Mitomycin "medac" -
Mitomycin "medac" -
Mitoxantron "Ebewe" -
Mivacron (Udgået)24.07.2023
Mixamin Glucos 200 mg/ml -
Mixtard 30 (Udgået)17.04.2023
Mixtard 30 InnoLet (Udgået)18.03.2024
Mixtard 30 Penfill -
M-M-Rvaxpro -
Modafinil "Orifarm" -
Modafinil "Orion" -
Modapram -
Modigraf -
Modigraf -
Modiodal -
Modulis Vet. -
Moletuzar -
Momenex -
Mometan (Udgået)19.09.2022
Mometan (Udgået)10.06.2024
Mometason "Orion" (Udgået)01.05.2023
Mometasone "Sandoz" -
Mometasonfuroat "2care4" -
Mometasonfuroat "2care4" (Udgået)10.06.2024
Mometasonfuroat "Glenmark" -
Mometasonfuroat "Teva" -
Mometasonfuroat "Zentiva" (Udgået)12.06.2023
Mommox -
MonoFer -
Monopex -
Monopex -
Monoprost -
Montegran -
Montelukast "Accord" -
Montelukast "Accord" -
Montelukast "Accord" -
Montelukast "Krka" -
Montelukast "Krka" -
Montelukast "Krka" -
Montelukast "Rivopharm" (Udgået)25.07.2022
Montelukast "Rivopharm" (Udgået)12.12.2022
Montelukast "Sandoz" -
Montelukast "Sandoz" -
Montelukast "Stada" -
Montelukast "Stada" -
Montelukast "Stada" -
Montelukast "Teva" -
Montelukast "Teva" -
Montelukast "Teva" -
Montelukast "Teva" -
Morfin "Abcur" -
Morfin "Alternova" (Udgået)28.11.2022
Morfin "DAK" -
Morfin "DAK" -
Morfin "DAK" -
Morfin "DAK" (Udgået)27.05.2024
Morfin "DLF" -
Morfin "EQL Pharma" -
Morfin "EQL Pharma" -
Morfin "Orifarm" (Udgået)02.05.2022
Morfin "Orifarm" (Udgået)16.05.2022
Morfin "Orifarm" (Udgået)27.06.2022
Morfin "Takeda" (Udgået)11.12.2023
Morfinsulfat "Nordic Prime" (Udgået)18.09.2023
Morfinsulfat "Nordic Prime" (Udgået)11.12.2023
Morphasol Vet. -
Morphine "Orion" (Udgået)09.01.2023
Morphine "Unimedic" (Udgået)14.11.2022
Motilium (Udgået)16.05.2022
Motiron -
Motiron -
Mounjaro -
Mounjaro -
Mounjaro -
Moventig -
Moventig -
Movicol -
Movicol Chokolade -
Movicol Go -
Movicol Junior Neutral -
Moviprep -
Moviprep -
Moviprep -
Moviprep Appelsin -
Movymia -
Movymia (Udgået)25.07.2022
Moxalole -
Moxifloxacin "Accord" -
Moxifloxacin "Fresenius Kabi" -
Moxifloxacin "Krka" -
Moxifloxacin "Krka" -
Moxifloxacin "Orion" -
Moxifloxacin "Orion" (Udgået)29.04.2024
Moxifloxacin "Paranova" (Udgået)12.12.2022
Moxiva -
Moxonat -
Moxonat -
Moxonidin "2care4" -
Moxonidin "Actavis" (Udgået)17.10.2022
Moxonidin "Actavis" (Udgået)14.11.2022
Moxonidin "Nordic Prime" -
Moxonidin "Nordic Prime" -
Moxonidin "Teva" -
Moxonidin "Teva" -
Mozobil -
Mucolysin -
Mucolysin -
Mucolysin Skovbær -
Mucomyst -
Mucomyst -
Mucomyst -
Mucomyst (Udgået)05.09.2022
Multaq -
Multaq (Udgået)05.02.2024
Multibic 2 mmol/l kalium -
Multibic 4 mmol/l kalium -
Multibic kaliumfri -
MultiHance -
MultiHance (Udgået)26.12.2022
MultiHance (Udgået)26.12.2022
MultiHance (Udgået)01.05.2023
Multimox -
Muse -
Muse -
Muse (Udgået)10.07.2023
Muse (Udgået)10.07.2023
MVASI (Udgået)22.08.2022
Myalepta -
Myalepta -
Myalepta -
Myambutol -
Myastad -
Myastad -
Mycamine -
Mycamine -
Mycobac Uno Vet. (Udgået)20.03.2023
Mycophenolatmofetil "2care4" (Udgået)10.07.2023
Mycophenolatmofetil "2care4" (Udgået)18.09.2023
Mycophenolatmofetil "Accord" -
Mycophenolatmofetil "Accord" -
Mycophenolatmofetil "Accord" -
Mycophenolatmofetil Nordic Pri -
Mycophenolsyre "Accord" -
Mycophenolsyre "Accord" -
Mycostatin -
Mycostatin -
Mydrane -
Mydriacyl -
Mydriacyl -
Myfenax -
Myfenax -
Myfortic -
Myfortic -
Myldamo -
Mylotarg -
Myodine Vet. -
Myozyme -
Myrelez -
Myrelez -
Myrelez -
Myrlosar -
Myrlosar Comp -
Myrlosar Comp -
Mysimba -
Medicinlisten
Læs mere om, hvordan du bruger din medicinliste.Gå direkte til beregn egenbetalingFor at beregne egenbetaling og tilskud for medicinkøb, skal du tilføje lægemidlet til medicinlisten.
Prisperiode: 10.06.2024 - 23.06.2024. Bemærk, at tilskudsprisen kan ændre sig fra dag til dag. Sidst opdateret 13.06.2024.