Til Forsiden
J
ATC kode 
J Midler mod infektionssygdomme til systemisk brug
J01 Antibakterielle midler til systemisk brug
J01A Tetracycliner
J01AA Tetracycliner
J01AA01 Demeclocyclin
J01AA02 Doxycyclin
J01AA03 Chlortetracyclin
J01AA04 Lymecyclin
J01AA05 Metacyclin
J01AA06 Oxytetracyclin
J01AA07 Tetracyclin
J01AA08 Minocyclin
J01AA09 Rolitetracyclin
J01AA10 Penimepicyclin
J01AA11 Clomocyclin
J01AA12 Tigecyclin
J01AA13 Eravacyclin
J01AA14 Sarecyclin
J01AA15 Omadacyclin
J01AA20 Kombinationer af tetracycliner
J01AA56 Oxytetracyclin, kombinationer
J01B Amphenicoler
J01BA Amphenicoler
J01BA01 Chloramphenicol
J01BA02 Thiamphenicol
J01BA52 Thiamphenicol, komb.
J01C Beta-lactam antibakterika, penicilliner
J01CA Penicilliner med udvidet spektrum
J01CA01 Ampicillin
J01CA02 Pivampicillin
J01CA03 Carbenicillin
J01CA04 Amoxicillin
J01CA05 Carindacillin
J01CA06 Bacampicillin
J01CA07 Epicillin
J01CA08 Pivmecillinam
J01CA09 Azlocillin
J01CA10 Mezlocillin
J01CA11 Mecillinam
J01CA12 Piperacillin
J01CA13 Ticarcillin
J01CA14 Metampicillin
J01CA15 Talampicillin
J01CA16 Sulbenicillin
J01CA17 Temocillin
J01CA18 Hetacillin
J01CA19 Aspoxicillin
J01CA20 Kombinationer
J01CA51 Ampicillin, kombinationer
J01CE Beta-lactamase sensitive penicilliner
J01CE01 Benzylpenicillin
J01CE02 Phenoxymethylpenicillin
J01CE03 Propicillin
J01CE04 Azidocillin
J01CE05 Pheneticillin
J01CE06 Penamecillin
J01CE07 Clometocillin
J01CE08 Benzathin benzylpenicillin
J01CE09 Procain penicillin
J01CE10 Benzathin phenoxymethylpenicillin
J01CE30 Kombinationer
J01CF Beta-lactamase resistente penicilliner
J01CF01 Dicloxacillin
J01CF02 Cloxacillin
J01CF03 Methicillin
J01CF04 Oxacillin
J01CF05 Flucloxacillin
J01CF06 Nafcillin
J01CG Beta-lactamase inhibitorer
J01CG01 Sulbactam
J01CG02 Tazobactam
J01CR Komb. af penicilliner, incl. beta-lactamase inhib.
J01CR01 Ampicillin og beta-lactamaseinhibitor
J01CR02 Amoxicillin og beta-lactamaseinhibitor
J01CR03 Ticarcillin og beta-lactamaseinhibitor
J01CR04 Sultamicillin og enzym-inhibitor
J01CR05 Piperacillin og beta-lactamaseinhibitor
J01CR50 Kombinationer af penicilliner
J01D Andre beta-lactam antibakterika
J01DB Cephalosporiner, 1. generation
J01DB01 Cefalexin
J01DB02 Cefaloridin
J01DB03 Cefalotin
J01DB04 Cefazolin
J01DB05 Cefadroxil
J01DB06 Cefazedon
J01DB07 Cefatrizin
J01DB08 Cefapirin
J01DB09 Cefradin
J01DB10 Cefacetril
J01DB11 Cefroxadin
J01DB12 Ceftezol
J01DC Cephalosporiner, 2. generation
J01DC01 Cefoxitin
J01DC02 Cefuroxim
J01DC03 Cefamandol
J01DC04 Cefaclor
J01DC05 Cefotetan
J01DC06 Cefonicid
J01DC07 Cefotiam
J01DC08 Loracarbef
J01DC09 Cefmetazol
J01DC10 Cefprozil
J01DC11 Ceforanid
J01DC12 Cefminox
J01DC13 Cefbuperazon
J01DC14 Flomoxef
J01DC52 Cefuroxim og beta-lactamaseinhibitor
J01DD Cephalosporiner, 3. generation
J01DD01 Cefotaxim
J01DD02 Ceftazidim
J01DD03 Cefsulodin
J01DD04 Ceftriaxon
J01DD05 Cefmenoxim
J01DD06 Latamoxef
J01DD07 Ceftizoxim
J01DD08 Cefixim
J01DD09 Cefodizim
J01DD10 Cefetamet
J01DD11 Cefpiramid
J01DD12 Cefoperazon
J01DD13 Cefpodoxim
J01DD14 Ceftibuten
J01DD15 Cefdinir
J01DD16 Cefditoren
J01DD17 Cefcapen
J01DD18 Cefteram
J01DD51 Cefotaxime and beta-lactamase inhibitor
J01DD52 Ceftazidime og beta-lactamaseinhibitor
J01DD54 Ceftriaxon, kombinationer
J01DD58 Cefixim og beta-lactamasehæmmer
J01DD62 Cefoperazone og beta-lactamaseinhibitor
J01DD63 Ceftriaxon og beta-lactamaseinhibitor
J01DD64 Cefpodoxim og beta-lactamaseinhibitor
J01DE Cephalosporiner, 4. generation
J01DE01 Cefepim
J01DE02 Cefpirom
J01DE03 Cefozopran
J01DE51 Cefepim og beta-lactamaseinhibitor
J01DF Monobactamer
J01DF01 Aztreonam
J01DF02 Carumonam
J01DH Carbapenemer
J01DH02 Meropenem
J01DH03 Ertapenem
J01DH04 Doripenem
J01DH05 Biapenem
J01DH06 Tebipenem pivoxil
J01DH51 Imipenem og cilastatin
J01DH52 Meropenem og vaborbactam
J01DH55 Panipenem og betamipron
J01DH56 Imipenem, cilastatin og relebactam
J01DI Andre cephalosporiner og penemer
J01DI01 Ceftobiprolmedocaril
J01DI02 Ceftarolin fosamil
J01DI03 Faropenem
J01DI04 Cefiderocol
J01DI54 Ceftolozane og beta-lactamaseinhibitor
J01E Sulfonamider og trimethoprim
J01EA Trimethoprim og derivater
J01EA01 Trimethoprim
J01EA02 Brodimoprim
J01EA03 Iclaprim
J01EB Sulfonamider med kort virkningstid
J01EB01 Sulfaisodimidin
J01EB02 Sulfamethizol
J01EB03 Sulfadimidin
J01EB04 Sulfapyridin
J01EB05 Sulfafurazol
J01EB06 Sulfanilamid
J01EB07 Sulfathiazol
J01EB08 Sulfathiourea
J01EB20 Kombinationer
J01EC Sulfonamider med middellang virkningstid
J01EC01 Sulfamethoxazol
J01EC02 Sulfadiazin
J01EC03 Sulfamoxol
J01EC20 Kombinationer
J01ED Sulfonamider med lang virkningstid
J01ED01 Sulfadimethoxin
J01ED02 Sulfalen
J01ED03 Sulfamethomidin
J01ED04 Sulfamethoxydiazin
J01ED05 Sulfamethoxypyridazin
J01ED06 Sulfaperin
J01ED07 Sulfamerazin
J01ED08 Sulfaphenazol
J01ED09 Sulfamazon
J01ED20 Kombinationer
J01EE Sulfonamid og trimethoprim incl. derivater i komb.
J01EE01 Sulfamethoxazol og trimethoprim
J01EE02 Sulfadiazin og trimethoprim
J01EE03 Sulfametrol og trimethoprim
J01EE04 Sulfamoxol og trimethoprim
J01EE05 Sulfadimidin og trimethoprim
J01EE06 Sulfadiazin og tetroxoprim
J01EE07 Sulfamerazin og trimethoprim
J01F Macrolider, lincosamider og streptograminer
J01FA Macrolider
J01FA01 Erythromycin
J01FA02 Spiramycin
J01FA03 Midecamycin
J01FA05 Oleandomycin
J01FA06 Roxithromycin
J01FA07 Josamycin
J01FA08 Troleandomycin
J01FA09 Clarithromycin
J01FA10 Azithromycin
J01FA11 Miocamycin
J01FA12 Rokitamycin
J01FA13 Dirithromycin
J01FA14 Flurithromycin
J01FA15 Telithromycin
J01FA16 Solithromycin
J01FF Lincosamider
J01FF01 Clindamycin
J01FF02 Lincomycin
J01FG Streptograminer
J01FG01 Pristinamycin
J01FG02 Quinupristin/dalfopristin
J01G Aminoglycosid antibakterika
J01GA Streptomyciner
J01GA01 Streptomycin
J01GA02 Streptoduocin
J01GB Andre aminoglycosider
J01GB01 Tobramycin
J01GB03 Gentamicin
J01GB04 Kanamycin
J01GB05 Neomycin
J01GB06 Amikacin
J01GB07 Netilmicin
J01GB08 Sisomicin
J01GB09 Dibekacin
J01GB10 Ribostamycin
J01GB11 Isepamicin
J01GB12 Arbekacin
J01GB13 Bekanamycin
J01GB14 Plazomicin
J01M Quinolon antibakterika
J01MA Fluorochinoloner
J01MA01 Ofloxacin
J01MA02 Ciprofloxacin
J01MA03 Pefloxacin
J01MA04 Enoxacin
J01MA05 Temafloxacin
J01MA06 Norfloxacin
J01MA07 Lomefloxacin
J01MA08 Fleroxacin
J01MA09 Sparfloxacin
J01MA10 Rufloxacin
J01MA11 Grepafloxacin
J01MA12 Levofloxacin
J01MA13 Trovafloxacin
J01MA14 Moxifloxacin
J01MA15 Gemifloxacin
J01MA16 Gatifloxacin
J01MA17 Prulifloxacin
J01MA18 Pazufloxacin
J01MA19 Garenoxacin
J01MA21 Sitafloxacin
J01MA22 Tosufloxacin
J01MA23 Delafloxacin
J01MA24 Levonadifloxacin
J01MA25 Lascufloxacin
J01MB Andre quinoloner
J01MB01 Rosoxacin
J01MB02 Nalidixinsyre
J01MB03 Piromidinsyre
J01MB04 Pipemidinsyre
J01MB05 Oxolinsyre
J01MB06 Cinoxacin
J01MB07 Flumequin
J01MB08 Nemonoxacin
J01R Kombinationer af antibakterika
J01RA Kombinationer af antibakterika
J01RA01 Penicilliner, komb. med andre antibakterika
J01RA02 Sulfonamider, komb. med andre antibakterika excl. trimethoprim
J01RA03 Cefuroxim og metronidazol
J01RA04 Spiramycin og metronidazol
J01RA05 Levofloxacin og ornidazol
J01RA06 Cefepim og amikacin
J01RA07 Azithromycin, fluconazol og secnidazol
J01RA08 Tetracyclin og oleandomycin
J01RA09 Ofloxacin og ornidazol
J01RA10 Ciprofloxacin og metronidazol
J01RA11 Ciprofloxacin og tinidazol
J01RA12 Ciprofloxacin og ornidazol
J01RA13 Norfloxacin og tinidazol
J01RA14 Norfloxacin og metronidazol
J01RA15 Cefixim og ornidazol
J01RA16 Cefixim og azithromycin
J01X Andre antibakterika
J01XA Glycopeptid antibakterika
J01XA01 Vancomycin
J01XA02 Teicoplanin
J01XA03 Telavancin
J01XA04 Dalbavancin
J01XA05 Oritavancin
J01XB Polymyxiner
J01XB01 Colistin
J01XB02 Polymyxin b
J01XC Steroid antibakterika
J01XC01 Fusidinsyre
J01XD Imidazol-derivater
J01XD01 Metronidazol
J01XD02 Tinidazol
J01XD03 Ornidazol
J01XE Nitrofuran-derivater
J01XE01 Nitrofurantoin
J01XE02 Nifurtoinol
J01XE03 Furazidin
J01XE51 Nitrofurantoin, kombinationer
J01XX Andre antibakterika
J01XX01 Fosfomycin
J01XX02 Xibornol
J01XX03 Clofoctol
J01XX04 Spectinomycin
J01XX05 Methenamin
J01XX06 Mandelsyre
J01XX07 Nitroxolin
J01XX08 Linezolid
J01XX09 Daptomycin
J01XX10 Bacitracin
J01XX11 Tedizolid
J01XX12 Lefamulin
J02 Antimykotika til systemisk brug
J02A Antimykotika til systemisk brug
J02AA Antibiotika
J02AA01 Amphotericin
J02AA02 Hachimycin
J02AB Imidazol-derivater
J02AB01 Miconazol
J02AB02 Ketoconazol
J02AC Triazol- og tetrazolderivater
J02AC01 Fluconazol
J02AC02 Itraconazol
J02AC03 Voriconazol
J02AC04 Posaconazol
J02AC05 Isavuconazol
J02AC06 Oteseconazol
J02AX Andre antimykotika til systemisk brug
J02AX01 Flucytosin
J02AX04 Caspofungin
J02AX05 Micafungin
J02AX06 Anidulafungin
J02AX07 Ibrexafungerp
J02AX08 Rezafunginacetat
J04 Antimycobacterica
J04A Stoffer til behandling af tuberculose
J04AA Aminosalicylsyre og derivater
J04AA01 Aminosalicylsyre
J04AA02 Natriumaminosalicylat
J04AA03 Calciumaminosalicylat
J04AB Antibiotika
J04AB01 Cycloserin
J04AB02 Rifampicin
J04AB03 Rifamycin
J04AB04 Rifabutin
J04AB05 Rifapentin
J04AB06 Enviomycin
J04AB30 Capreomycin
J04AC Hydrazider
J04AC01 Isoniazid
J04AC51 Isoniazid, kombinationer
J04AD Thiocarbamid-derivater
J04AD01 Protionamid
J04AD02 Tiocarlid
J04AD03 Ethionamid
J04AK Andre stoffer til behandling af tuberculose
J04AK01 Pyrazinamid
J04AK02 Ethambutol
J04AK03 Terizidon
J04AK04 Morinamid
J04AK05 Bedaquilin
J04AK06 Delamanid
J04AK07 Thioacetazon
J04AK08 Pretomanid
J04AM Komb. af stoffer til behandling af tuberculose
J04AM01 Streptomycin og isoniazid
J04AM02 Rifampicin og isoniazid
J04AM03 Ethambutol og isoniazid
J04AM04 Thioacetazon og isoniazid
J04AM05 Rifampicin, pyrazinamid og isoniazid
J04AM06 Rifampicin, pyrazinamid, ethambutol og isoniazid
J04AM07 Rifampicin, ethambutol og isoniazid
J04AM08 Isoniazid, sulfamethoxazol, trimethoprim og pyridoxin
J04B Midler til behandling af lepra
J04BA Midler til behandling af lepra
J04BA01 Clofazimin
J04BA02 Dapson
J04BA03 Aldesulfonnatrium
J04BA50 Dapson og rifampicin
J04BA51 Dapson, rifampicin og clofazimin
J05 Antivirale midler til systemisk brug
J05A Direkte virkende antivirale midler
J05AA Thiosemicarbazoner
J05AA01 Metisazon
J05AB Nucleosider og nucleotider excl. revers transcriptase-hæmmere
J05AB01 Aciclovir
J05AB02 Idoxuridin
J05AB03 Vidarabin
J05AB06 Ganciclovir
J05AB09 Famciclovir
J05AB11 Valaciclovir
J05AB12 Cidofovir
J05AB13 Penciclovir
J05AB14 Valganciclovir
J05AB15 Brivudin
J05AB16 Remdesivir
J05AB17 Brincidofovir
J05AB18 Molnupiravir
J05AC Cykliske aminer
J05AC02 Rimantadin
J05AC03 Tromantadin
J05AD Phosphonsyre-derivater
J05AD01 Foscarnet
J05AD02 Fosfonet
J05AE Protease inhibitorer
J05AE01 Saquinavir
J05AE02 Indinavir
J05AE03 Ritonavir
J05AE04 Nelfinavir
J05AE05 Amprenavir
J05AE07 Fosamprenavir
J05AE08 Atazanavir
J05AE09 Tipranavir
J05AE10 Darunavir
J05AE16 Ensitrelvir
J05AE30 Nirmatrelvir og ritonavir
J05AF Nucleosid og nucleotid revers transcriptase-hæmmere
J05AF01 Zidovudin
J05AF02 Didanosin
J05AF03 Zalcitabin
J05AF04 Stavudin
J05AF05 Lamivudin
J05AF06 Abacavir
J05AF07 Tenofovir disoproxil
J05AF08 Adefovir dipivoxil
J05AF09 Emtricitabin
J05AF10 Entecavir
J05AF11 Telbivudin
J05AF12 Clevudin
J05AF13 Tenofovir alafenamid
J05AG Non-nucleosid revers transcriptase-hæmmere
J05AG01 Nevirapin
J05AG02 Delavirdin
J05AG03 Efavirenz
J05AG04 Etravirin
J05AG05 Rilpivirin
J05AG06 Doravirin
J05AH Neuraminidase-inhibitorer
J05AH01 Zanamivir
J05AH02 Oseltamivir
J05AH03 Peramivir
J05AH04 Laninamivir
J05AJ Integrasehæmmere
J05AJ01 Raltegravir
J05AJ02 Elvitegravir
J05AJ03 Dolutegravir
J05AJ04 Cabotegravir
J05AP Antivirale midler til behandling af hcv-infektioner
J05AP01 Ribavirin
J05AP02 Telaprevir
J05AP03 Boceprevir
J05AP04 Faldaprevir
J05AP05 Simeprevir
J05AP06 Asunaprevir
J05AP07 Daclatasvir
J05AP08 Sofosbuvir
J05AP09 Dasabuvir
J05AP10 Elbasvir
J05AP11 Grazoprevir
J05AP12 Coblopasvir
J05AP13 Ravidasvir
J05AP51 Sofosbuvir og ledipasvir
J05AP52 Dasabuvir, ombitasvir, paritaprevir og ritonavir
J05AP53 Ombitasvir, paritaprevir og ritonavir
J05AP54 Elbasvir og grazoprevir
J05AP55 Sofosbuvir og velpatasvir
J05AP56 Sofosbuvir, velpatasvir og voxilaprevir
J05AP57 Glecaprevir og pibrentasvir
J05AP58 Daclatasvir, asunaprevir og beclabuvir
J05AR Antivirale midler til behandling af hiv-infektioner, komb.
J05AR01 Zidovudin og lamivudin
J05AR02 Lamivudin og abacavir
J05AR03 Tenofovirdisoproxil og emtricitabin
J05AR04 Zidovudin, lamivudin og abacavir
J05AR05 Zidovudin, lamivudin og nevirapin
J05AR06 Emtricitabin,tenofovirdisoproxil og efavirenz
J05AR07 Stavudin, lamivudin og nevirapin
J05AR08 Emtricitabin, tenofovirdisoproxil og rilpivirin
J05AR09 Emtricitabin, tenofovirdisoproxil, elvitegravir og cobicistat
J05AR10 Lopinavir og ritonavir
J05AR11 Lamivudin, tenofovir disoproxil og efavirenz
J05AR12 Lamivudin og tenofovirdisoproxil
J05AR13 Lamivudin, abacavir og dolutegravir
J05AR14 Darunavir og cobicistat
J05AR15 Atazanavir og cobicistat
J05AR16 Lamivudin og raltegravir
J05AR17 Emtricitabin og tenofovir alafenamid
J05AR18 Emtricitabin, tenofovir alafenamid, elvitegravir og cobicistat
J05AR19 Emtricitabin, tenofovir alafenamid og rilpivirin
J05AR20 Emtricitabin, tenofovir alafenamid og bictegravir
J05AR21 Dolutegravir og rilpivirin
J05AR22 Emtricitabin, tenofovir alafenamid, darunavir og cobicistat
J05AR23 Atazanavir og ritonavir
J05AR24 Lamivudin, tenofovirdisoproxil og doravirin
J05AR25 Lamivudin og dolutegravir
J05AR26 Darunavir og ritonavir
J05AR27 Lamivudin, tenofovirdisoproxil og dolutegravir
J05AR28 Stavudin og lamivudin
J05AX Andre antivirale midler
J05AX01 Moroxydin
J05AX02 Lysozym
J05AX05 Inosin pranobex
J05AX06 Pleconaril
J05AX07 Enfuvirtid
J05AX09 Maraviroc
J05AX10 Maribavir
J05AX13 Umifenovir
J05AX17 Enisamiumiodid
J05AX18 Letermovir
J05AX19 Tiloron
J05AX21 Pentandisyreimidazolylethanamid
J05AX23 Ibalizumab
J05AX24 Tecovirimat
J05AX25 Baloxavirmarboxil
J05AX26 Amenamevir
J05AX27 Favipiravir
J05AX28 Bulevirtid
J05AX29 Fostemsavir
J05AX31 Lenacapavir
J06 Immunsera og immunoglobuliner
J06A Immunsera
J06AA Immunsera
J06AA01 Difteri antitoxin
J06AA02 Tetanus antitoxin
J06AA03 Slangegift antiserum
J06AA04 Botulinum antitoxin
J06AA05 Gas-gangræn sera
J06AA06 Rabies serum
J06B Immunoglobuliner
J06BA Immunoglobuliner, normal human
J06BA01 Immunoglobuliner, normal human til extravasc. brug
J06BA02 Immunoglobuliner, normal human til intravasc. brug
J06BB Specifikke immunoglobuliner
J06BB01 Anti-d (rh) immunoglobulin
J06BB02 Tetanus immunoglobulin
J06BB03 Varicella/zoster immunoglobulin
J06BB04 Hepatitis b immunoglobulin
J06BB05 Rabies immunoglobulin
J06BB06 Rubella immunoglobulin
J06BB07 Vaccinia immunoglobulin
J06BB08 Staphylococcus immunoglobulin
J06BB09 Cytomegalovirus immunoglobulin
J06BB10 Difteri immunoglobulin
J06BB11 Hepatitis a immunoglobulin
J06BB12 Encephalitis, tick borne immunoglobulin
J06BB13 Pertussis immunoglobulin
J06BB14 Morbilli immunoglobulin
J06BB15 Parotitis immunoglobulin
J06BB19 Anthrax immunoglobulin
J06BB30 Specifikke immunoglobuliner, komb.
J06BC Antibakterielle monoklonale antistoffer
J06BC01 Nebacumab
J06BC02 Raxibacumab
J06BC03 Bezlotoxumab
J06BC04 Obiltoxaximab
J06BD Antivirale monoklonale antistoffer
J06BD01 Palivizumab
J06BD02 Motavizumab
J06BD03 Tixagevimab og cilgavimab
J06BD04 Ansuvimab
J06BD05 Sotrovimab
J06BD06 Regdanvimab
J06BD07 Casirivimab og imdevimab
J06BD08 Nirsevimab
J07 Vacciner
J07A Bacterielle vacciner
J07AC Anthrax vacciner
J07AC01 Anthrax antigen
J07AD Brucellose vacciner
J07AD01 Brucella antigen
J07AE Cholera vacciner
J07AE01 Cholera, inaktiveret, hele celler
J07AE02 Cholera, levende attenueret
J07AE51 Cholera,komb. med typhoid vac., inakt.,hele celler
J07AF Difteri vacciner
J07AF01 Difteri toxoid
J07AG Hemophilus influenzae b vacciner
J07AG01 Hemophilus influenzae b, purif. antig. conjugated
J07AG51 Hemophilus influenzae b, komb. m. toxoider
J07AG52 Hemophilus influenzae b, komb.m. pertussis og toxoider
J07AG53 Hemophilus influenzae b, komb. med meningococcus c, conjugated
J07AG54 Haemophilus influenza b, komb. med meningococcus c,y, konjugeret
J07AH Meningokok vacciner
J07AH01 Meningococcus a, purified polysaccharides antigen
J07AH02 Andre meningococcal monov.,purified polysac.antig.
J07AH03 Meningococcus a,c, bivalent purified polysacc. antigen
J07AH04 Meningococcus a,c,y,w-135, tetraval. purified polysacc.antigen
J07AH05 Andre meningococcal polyv. purif. polysacc.antigen
J07AH06 Meningococcus b, outer membrane vesicle vaccine
J07AH07 Meningococcus c, purif. polysacch. antigen konjug.
J07AH08 Meningococcus a,c,y,w-135, tetravalent renset polysacc. antigen konj.
J07AH09 Meningococcus b, multikomponent vaccine
J07AH10 Meningococcus a, renset polysacc. antigen konj.
J07AJ Pertussis vacciner
J07AJ01 Pertussis, inaktiveret, hele celler
J07AJ02 Pertussis, renset antigen
J07AJ51 Pertussis, inakt., hele celler, komb. med toxoider
J07AJ52 Pertusiss, renset antigen, komb. med toxoider
J07AK Pest vacciner
J07AK01 Pest, inaktiveret, hele celler
J07AL Pneumokok vacciner
J07AL01 Pneumococcus, purified polysaccharides antigen
J07AL02 Pneumococcus, purified polysacc. antigen conj.
J07AL52 Pneumococcus, renset polysacc. antigen og haemophillus influenzae, konj.
J07AM Tetanus vacciner
J07AM01 Tetanus toxoid
J07AM51 Tetanus toxoid, komb. med difteri toxoid
J07AM52 Tetanus toxoid, komb. med tetanus immunoglobulin
J07AN Tuberculose vacciner
J07AN01 Tuberculose, levende attenueret
J07AP Tyfus vacciner
J07AP01 Tyfus, oral, levende attenueret
J07AP02 Tyfus, inaktiveret, hele celler
J07AP03 Tyfus, renset polysaccharid antigen
J07AP10 Tyfus, kombinationer med paratyfus typer
J07AR Typhus exanthematicus vacciner
J07AR01 Typhus exanthematicus, inaktiveret, hele celler
J07AX Andre bacterielle vacciner
J07AX01 Leptospira vacciner
J07B Virale vacciner
J07BA Encephalitis vacciner
J07BA01 Encephalitis, tick borne, inaktiveret, hele virus
J07BA02 Encephalitis, japansk, inaktiveret, hele virus
J07BA03 Encephalitis, japansk, levende svækket
J07BB Influenza vacciner
J07BB01 Influenza, inaktiveret, hele virus
J07BB02 Influenza, renset antigen
J07BB03 Influenza, levende svækket
J07BB04 Influenza, viruslignende partikler
J07BC Hepatitis vacciner
J07BC01 Hepatitis b, renset antigen
J07BC02 Hepatitis a, inaktiveret, hel virus
J07BC20 Hepatitis vacciner, kombinationer
J07BD Mæslingevacciner
J07BD01 Mæslinger, levende attenueret
J07BD51 Mæslinger, komb. m. fåresyge, levende attenueret
J07BD52 Mæslinger, komb. m. fåresyge og rubella, levende attenueret
J07BD53 Mæslinger, komb. m. rubella, levende attenueret
J07BD54 Mæslinger, komb. med fåresyge, rubella og varicella, levende attenueret
J07BE Fåresygevacciner
J07BE01 Fåresyge, levende attenueret
J07BF Poliomyelitis vacciner
J07BF01 Poliomyelitis oral, monovalent, levende attenueret
J07BF02 Poliomyelitis oral, trivalent, levende attenueret
J07BF03 Poliomyelitis, trivalent, inaktiveret, hele virus
J07BF04 Poliomyelitis oral, bivalent, levende attenueret
J07BG Rabies vacciner
J07BG01 Rabies, inaktiveret, hele virus
J07BH Rota virus diarrhea vacciner
J07BH01 Rota virus, levende attenueret
J07BH02 Rota virus, pentavalent, levende, reassorted
J07BJ Rubella vacciner
J07BJ01 Rubella, levende attenueret
J07BJ51 Rubella, komb. m. fåresyge, levende attenueret
J07BK Varicella zoster vacciner
J07BK01 Varicella, levende attenueret
J07BK02 Zoster virus, levende attenueret
J07BK03 Zoster, renset antigen
J07BL Gul feber vacciner
J07BL01 Gul feber, levende attenueret
J07BM Papillomavirus-vacciner
J07BM01 Papillomavirus (human type 6, 11, 16, 18)
J07BM02 Papillomavirus (human type 16, 18)
J07BM03 Papillomavirus (human type 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52,58)
J07BN Covid-19 vacciner
J07BN01 Covid-19, rna-baseret vaccine
J07BN02 Covid-19, virusvektor, non-replikerende
J07BN03 Covid-19, inaktiveret virus
J07BN04 Covid-19, protein subunit
J07BN05 Covid-19, viruslignende partikler
J07BX Andre virale vacciner
J07BX01 Koppevaccine og abekoppevaccine
J07BX02 Ebolavirus
J07BX04 Denguefeber vacciner
J07BX05 Respiratorisk syncytialvirus-vacciner
J07BX06 Enterovirus 71 vacciner
J07C Bacterielle og virale vacciner, kombinerede
J07CA Bacterielle og virale vacciner, kombinerede
J07CA01 Difteri-poliomyelitis-tetanus
J07CA02 Difteri-pertussis-poliomyelitis-tetanus
J07CA03 Difteri-rubella-tetanus
J07CA04 Hemophilus influenza b og poliomyelitis
J07CA05 Difteri-hepatitis b-pertussis-tetanus
J07CA06 Difteri-hemophilus influenzae b-pertussis-polio-tetanus
J07CA07 Difteri-hepatitis b-tetanus
J07CA08 Hemophilus influenzae og hepatitis b
J07CA09 Difteri-hemophilus influenzae b-pertussis-polio-tetanus-hepatitis b
J07CA10 Tyfus - hepatitis a
J07CA11 Difteri-hemophilus influenzae b-pertussis-tetanus-hepatitis b
J07CA12 Difteri-pertussis-polio-tetanus-hepatitis b
J07CA13 Diphtherie-haemophilus-influenzae b-pertussis-tetanus-hepatitis b-mening
J07X Andre vacciner
J07XA Parasitære vacciner
J07XA01 Malariavacciner
Medicinlisten
Læs mere om, hvordan du bruger din medicinliste.Gå direkte til beregn egenbetalingFor at beregne egenbetaling og tilskud for medicinkøb, skal du tilføje lægemidlet til medicinlisten.
Prisperiode: 15.04.2024 - 28.04.2024. Bemærk, at tilskudsprisen kan ændre sig fra dag til dag. Sidst opdateret 17.04.2024.