Til Forsiden
N
ATC kode 
N Nervesystemet
N01 Anæstetika
N01A Anæstetika, generelle
N01AA Ethere
N01AA01 Ether (diethylether)
N01AA02 Vinylether
N01AB Halogenerede kulbrinter
N01AB01 Halothan
N01AB02 Chloroform
N01AB04 Enfluran
N01AB05 Trichlorethylen
N01AB06 Isofluran
N01AB07 Desfluran
N01AB08 Sevofluran
N01AF Barbiturater, usammensatte
N01AF01 Methohexital
N01AF02 Hexobarbital
N01AF03 Thiopental
N01AG Barbiturater i kombination med andre stoffer
N01AG01 Narcobarbital
N01AH Opioid-anæstetika
N01AH01 Fentanyl
N01AH02 Alfentanil
N01AH03 Sufentanil
N01AH04 Phenoperidin
N01AH05 Anileridin
N01AH06 Remifentanil
N01AH51 Fentanyl, kombinationer
N01AX Andre generelle anæstetika
N01AX03 Ketamin
N01AX04 Propanidid
N01AX05 Alfaxalon
N01AX07 Etomidat
N01AX10 Propofol
N01AX11 Natriumoxybat
N01AX13 Dinitrogenoxid
N01AX14 Esketamin
N01AX15 Xenon
N01AX63 Dinitrogenoxid, komb.
N01B Lokalanæstetika
N01BA Aminobenzoesyre-estere
N01BA01 Metabutethamin
N01BA02 Procain
N01BA03 Tetracain
N01BA04 Chlorprocain
N01BA05 Benzocain
N01BA52 Procain, kombinationer
N01BA53 Tetracain, kombinationer
N01BB Amider
N01BB01 Bupivacain
N01BB02 Lidocain
N01BB03 Mepivacain
N01BB04 Prilocain
N01BB05 Butanilicain
N01BB06 Cinchocain
N01BB07 Etidocain
N01BB08 Articain
N01BB09 Ropivacain
N01BB10 Levobupivacain
N01BB20 Kombinationer
N01BB51 Bupivacain, kombinationer
N01BB52 Lidocain, kombinationer
N01BB53 Mepivacain, kombinationer
N01BB54 Prilocain, kombinationer
N01BB57 Etidocain, kombinationer
N01BB58 Articain, kombinationer
N01BB59 Bupivacain og meloxicam
N01BC Benzoesyre-estere
N01BC01 Cocain
N01BX Andre lokalanæstetika
N01BX01 Ethylchlorid
N01BX02 Dyclonin
N01BX03 Phenol
N01BX04 Capsaicin
N02 Analgetika
N02A Opioider
N02AA Naturlige opiumalkaloider
N02AA01 Morphin
N02AA02 Opium
N02AA03 Hydromorphon
N02AA04 Nicomorphin
N02AA05 Oxycodon
N02AA08 Dihydrocodein
N02AA10 Papaveretum
N02AA11 Oxymorphon
N02AA51 Morphin, kombinationer
N02AA53 Hydromorphon og naloxon
N02AA55 Oxycodon og naloxon
N02AA56 Oxycodon og naltrexon
N02AA58 Dihydrocodein, kombinationer
N02AA59 Codein, komb. ekskl. psykoleptika
N02AA79 Codein, komb. med psykoleptika
N02AB Phenylpiperidin-derivater
N02AB01 Ketobemidon
N02AB02 Pethidin
N02AB03 Fentanyl
N02AB52 Pethidin, komb. excl. psykoleptika
N02AB72 Pethidin, komb. med psykoleptika
N02AC Diphenylpropylamin-derivater
N02AC01 Dextromoramid
N02AC03 Piritramid
N02AC04 Dextropropoxyphen
N02AC05 Bezitramid
N02AC52 Methadon, komb. excl. psykoleptika
N02AC54 Dextropropoxyphen, komb. excl. psykoleptika
N02AC74 Dextropropoxyphen, komb. med psykoleptika
N02AD Benzomorphan-derivater
N02AD01 Pentazocin
N02AD02 Phenazocin
N02AD51 Pentazocin og naloxon
N02AE Oripavine-derivater
N02AE01 Buprenorphin
N02AF Morphinan-derivater
N02AF01 Butorphanol
N02AF02 Nalbufin
N02AG Opioider i komb. med antispasmodika
N02AG01 Morphin og antispasmodika
N02AG02 Ketobemidon og antispasmodika
N02AG03 Pethidin og antispasmodika
N02AG04 Hydromorphon og antispasmodika
N02AJ Opioider i kombination med non-opioide analgetika
N02AJ01 Dihydrocodein og paracetamol
N02AJ02 Dihydrocodein og acetylsalicylsyre
N02AJ03 Dihydrocodein og andre non-opioide analgetika
N02AJ06 Codein og paracetamol
N02AJ07 Codein og acetylsalicylsyre
N02AJ08 Codein og ibuprofen
N02AJ09 Codein og andre non-opioide analgetika
N02AJ13 Tramadol og paracetamol
N02AJ14 Tramadol og dexketoprofen
N02AJ15 Tramadol og andre non-opioide analgetika
N02AJ16 Tramadol og celecoxib
N02AJ17 Oxycodon og paracetamol
N02AJ18 Oxycodon og acetylsalicylsyre
N02AJ19 Oxycodon og ibuprofen
N02AJ22 Hydrocodon og paracetamol
N02AJ23 Hydrocodon og ibuprofen
N02AX Andre opioider
N02AX01 Tilidin
N02AX02 Tramadol
N02AX03 Dezocin
N02AX05 Meptazinol
N02AX06 Tapentadol
N02AX07 Oliceridin
N02AX51 Tilidin og naloxon
N02B Andre analgetika og antipyretica
N02BA Salicylsyre-derivater
N02BA01 Acetylsalicylsyre
N02BA02 Aloxiprin
N02BA03 Cholinsalicylat
N02BA04 Natriumsalicylat
N02BA05 Salicylamid
N02BA06 Salicyloylsalcylsyre
N02BA07 Ethenzamid
N02BA08 Morpholinsalicylat
N02BA09 Dipyrocetyl
N02BA10 Benorilat
N02BA11 Diflunisal
N02BA12 Kaliumsalicylat
N02BA14 Guacetisal
N02BA15 Carbasalatcalcium
N02BA16 Imidazolsalicylat
N02BA51 Acetylsalicylsyre, komb. excl. psykoleptika
N02BA55 Salicylamid, kombinationer excl. psykoleptika
N02BA57 Etenzamid, kombinationer excl. psykoleptika
N02BA59 Dipyrocetyl, kombinationer excl. psykoleptika
N02BA65 Carbasalatcalcium, komb. excl. psykoleptika
N02BA67 Magnesiumsalicylat, kombinationer excl. psykoleptika
N02BA71 Acetylsalicylsyre, komb. med psykoleptika
N02BA75 Salicylamid, kombinationer med psykoleptika
N02BA77 Etenzamid, kombinationer med psykoleptika
N02BA79 Dipyrocetyl, kombinationer med psykoleptika
N02BB Pyrazoloner
N02BB01 Phenazon
N02BB02 Metamizolnatrium
N02BB03 Aminophenazon
N02BB04 Propyphenazon
N02BB05 Nifenazon
N02BB51 Phenazon, kombinationer excl. psykoleptika
N02BB52 Dipyron, kombinationer excl. psykoleptika
N02BB53 Aminophenazon, kombinationer excl. psykoleptika
N02BB54 Propyphenazon, kombinationer excl. psykoleptika
N02BB71 Phenazon, kombinationer med psykoleptika
N02BB72 Dipyron, kombinationer med psykoleptika
N02BB73 Aminophenazon, kombinationer med psykoleptika
N02BB74 Propyphenazon, kombinationer med psykoleptika
N02BE Anilider
N02BE01 Paracetamol
N02BE02 Tolfenamsyre
N02BE03 Phenacetin
N02BE04 Bucetin
N02BE05 Propacetamol
N02BE51 Paracetamol, kombinationer excl. psykoleptika
N02BE53 Phenacetin, kombinationer excl. psykoleptika
N02BE54 Bucetin, kombinationer excl. psykoleptika
N02BE71 Paracetamol, kombinationer med psykoleptika
N02BE73 Phenacetin, kombinationer med psykoleptika
N02BE74 Bucetin, kombinationer med psykoleptika
N02BF Gabapentinoider
N02BF01 Gabapentin
N02BF02 Pregabalin
N02BF03 Mirogabalin
N02BG Andre analgetika og antipyretika
N02BG02 Rimazolin
N02BG03 Glafenin
N02BG04 Floctafenin
N02BG05 Viminol
N02BG06 Nefopam
N02BG07 Flupirtin
N02BG08 Ziconotid
N02BG09 Methoxyfluran
N02BG10 Cannabinoider
N02BG12 Tanezumab
N02C Midler mod migræne
N02CA Ergot-alkaloider
N02CA01 Dihydroergotamin
N02CA02 Ergotamin
N02CA04 Methysergid
N02CA06 Dihydroergocristin
N02CA07 Lisurid
N02CA51 Dihydroergotamin, kombinationspræparater
N02CA52 Ergotamin, kombinationspræparater
N02CA56 Dihydroergocristin, kombinationer
N02CA72 Ergotamin i kombination med psykoleptika
N02CB Corticosteroid-derivater
N02CB01 Flumedroxon
N02CC Selektive 5ht(1)-receptor-agonister
N02CC01 Sumatriptan
N02CC02 Naratriptan
N02CC03 Zolmitriptan
N02CC04 Rizatriptan
N02CC05 Almotriptan
N02CC06 Eletriptan
N02CC07 Frovatriptan
N02CC08 Lasmiditan
N02CC51 Sumatriptan og naproxen
N02CD Calcitoningenrelaterede peptid (cgrp) -antagonister
N02CD01 Erenumab
N02CD02 Galcanezumab
N02CD03 Fremanezumab
N02CD04 Ubrogepant
N02CD05 Eptinezumab
N02CD06 Rimegepant
N02CD07 Atogepant
N02CX Andre midler mod migræne
N02CX01 Pizotifen
N02CX02 Clonidin
N02CX03 Iprazochrom
N02CX05 Dimetotiazin
N02CX06 Oxetoron
N03 Antiepileptika
N03A Antiepileptika
N03AA Barbiturater og derivater
N03AA01 Methylphenobarbital
N03AA02 Phenobarbital
N03AA03 Primidon
N03AA04 Barbexaclon
N03AA30 Metharbital
N03AB Hydantoin-derivater
N03AB01 Ethotoin
N03AB02 Phenytoin
N03AB03 Amino(diphenylhydantoin)valerianesyre
N03AB04 Mephenytoin
N03AB05 Fosphenytoin
N03AB52 Phenytoin, kombinationer
N03AB54 Mephenytoin, kombinationer
N03AC Oxazolidin-derivater
N03AC01 Paramethadion
N03AC02 Trimethadion
N03AC03 Ethadion
N03AD Succinimid-derivater
N03AD01 Ethosuximid
N03AD02 Phensuximid
N03AD03 Mesuximid
N03AD51 Ethosuximid, kombinationer
N03AE Benzodiazepin-derivater
N03AE01 Clonazepam
N03AF Carboxamid-derivater
N03AF01 Carbamazepin
N03AF02 Oxcarbazepin
N03AF03 Rufinamid
N03AF04 Eslicarbazepin
N03AG Fedtsyre-derivater
N03AG01 Valproinsyre
N03AG02 Valpromid
N03AG03 Aminobutylsyre
N03AG04 Vigabatrin
N03AG05 Progabid
N03AG06 Tiagabin
N03AX Andre antiepileptika
N03AX03 Sultiam
N03AX07 Phenacemid
N03AX09 Lamotrigin
N03AX10 Felbamat
N03AX11 Topiramat
N03AX13 Pheneturid
N03AX14 Levetiracetam
N03AX15 Zonisamid
N03AX17 Stiripentol
N03AX18 Lacosamid
N03AX19 Carisbamate
N03AX21 Retigabin
N03AX22 Perampanel
N03AX23 Brivaracetam
N03AX24 Cannabidiol
N03AX25 Cenobamat
N03AX26 Fenfluramin
N03AX27 Ganaxolon
N03AX30 Beclamid
N04 Anti-parkinson midler
N04A Anticholinerge stoffer
N04AA Tertiære aminer med kulstofkæde
N04AA01 Trihexyphenidyl
N04AA02 Biperiden
N04AA03 Metixen
N04AA04 Procyclidin
N04AA05 Profenamin
N04AA08 Dexetimid
N04AA09 Phenglutarimid
N04AA10 Mezaticol
N04AA11 Bornaprin
N04AA12 Tropatepin
N04AB Ethere, kemisk beslægtet med antihistaminer
N04AB01 Etanautin
N04AB02 Orphenadrin (chlorid)
N04AC Ethere af tropin eller tropin-derivater
N04AC01 Benzatropin
N04AC30 Etybenzatropin
N04B Dopaminerge stoffer
N04BA Dopa og dopa-derivater
N04BA01 Levodopa
N04BA02 Levodopa og decarboxylase-hæmmer
N04BA03 Levodopa, decarboxylase-hæmmer og comt-hæmmer
N04BA04 Melevodopa
N04BA05 Melevodopa og decarboxylase-hæmmer
N04BA06 Etilevodopa og decarboxylase-hæmmer
N04BA07 Foslevodopa og decarboxylasehæmmer
N04BB Adamantan-derivater
N04BB01 Amantadin
N04BC Dopamin-agonister
N04BC01 Bromocriptin
N04BC02 Pergolid
N04BC03 Dihydroergocryptinmesylat
N04BC04 Ropinirol
N04BC05 Pramipexol
N04BC06 Cabergolin
N04BC07 Apomorphin
N04BC08 Piribedil
N04BC09 Rotigotin
N04BD Monoamin-oxidase type b hæmmere
N04BD01 Selegilin
N04BD02 Rasagilin
N04BD03 Safinamid
N04BX Andre dopaminerge stoffer
N04BX01 Tolcapon
N04BX02 Entacapon
N04BX03 Budipin
N04BX04 Opicapon
N04C Andre antiparkinsonmidler
N04CX Andre antiparkinsonmidler
N04CX01 Istradefyllin
N05 Psykoleptika
N05A Antipsykotika
N05AA Phenothiazin med alifatisk sidekæde
N05AA01 Chlorpromazin
N05AA02 Levomepromazin
N05AA03 Promazin
N05AA04 Acepromazin
N05AA05 Triflupromazin
N05AA06 Cyamemazin
N05AA07 Chlorproethazin
N05AB Phenothiazin med piperazin-struktur
N05AB01 Dixyrazin
N05AB02 Fluphenazin
N05AB03 Perphenazin
N05AB04 Prochlorperazin
N05AB05 Thiopropazat
N05AB06 Trifluoperazin
N05AB07 Acetophenazin
N05AB08 Thioproperazin
N05AB09 Butaperazin
N05AB10 Perazin
N05AC Phenothiazin med piperidin-struktur
N05AC01 Periciazin
N05AC02 Thioridazin
N05AC03 Mesoridazin
N05AC04 Pipotiazin
N05AD Butyrophenon-derivater
N05AD01 Haloperidol
N05AD02 Trifluperidol
N05AD03 Melperon
N05AD04 Moperon
N05AD05 Pipamperon
N05AD06 Bromperidol
N05AD07 Benperidol
N05AD08 Droperidol
N05AD09 Fluanison
N05AD10 Lumateperon
N05AE Indol-derivater
N05AE01 Oxypertin
N05AE02 Molindon
N05AE03 Sertindol
N05AE04 Ziprasidon
N05AE05 Lurasidon
N05AF Thioxanthen-derivater
N05AF01 Flupentixol
N05AF02 Clopenthixol
N05AF03 Chlorprothixen
N05AF04 Tiotixen
N05AF05 Zuclopenthixol
N05AG Diphenylbutylpiperidin-derivater
N05AG01 Fluspirilen
N05AG02 Pimozid
N05AG03 Penfluridol
N05AH Diazepiner, oxazepiner, thiazepiner og oxepiner
N05AH01 Loxapin
N05AH02 Clozapin
N05AH03 Olanzapin
N05AH04 Quetiapin
N05AH05 Asenapin
N05AH06 Clotiapin
N05AH53 Olanzapin og samidorphan
N05AK Neuroleptika, til tardive dyskinesier
N05AL Benzamider
N05AL01 Sulpirid
N05AL02 Sultoprid
N05AL03 Tiaprid
N05AL04 Remoxiprid
N05AL05 Amisulprid
N05AL06 Veraliprid
N05AL07 Levosulpirid
N05AN Lithium
N05AN01 Lithium
N05AX Andre antipsykotika
N05AX07 Prothipendyl
N05AX08 Risperidon
N05AX10 Mosapramin
N05AX11 Zotepin
N05AX12 Aripiprazol
N05AX13 Paliperidon
N05AX14 Iloperidon
N05AX15 Cariprazin
N05AX16 Brexpiprazol
N05AX17 Pimavanserin
N05B Anxiolytika
N05BA Benzodiazepin-derivater
N05BA01 Diazepam
N05BA02 Chlordiazepoxid
N05BA03 Medazepam
N05BA04 Oxazepam
N05BA05 Clorazepatkalium
N05BA06 Lorazepam
N05BA07 Adinazolam
N05BA08 Bromazepam
N05BA09 Clobazam
N05BA10 Ketazolam
N05BA11 Prazepam
N05BA12 Alprazolam
N05BA13 Halazepam
N05BA14 Pinazepam
N05BA15 Camazepam
N05BA16 Nordazepam
N05BA17 Fludiazepam
N05BA18 Ethylloflazepat
N05BA19 Etizolam
N05BA21 Clotiazepam
N05BA22 Cloxazolam
N05BA23 Tofisopam
N05BA24 Bentazepam
N05BA25 Mexazolam
N05BA56 Lorazepam, kombinationer
N05BB Diphenylmethan-derivater
N05BB01 Hydroxyzin
N05BB02 Captodiam
N05BB51 Hydroxyzin, kombinationer
N05BC Carbamater
N05BC01 Meprobamat
N05BC03 Emylcamat
N05BC04 Mebutamat
N05BC51 Meprobamat, kombinationer
N05BD Dibenzo-bicyclo-octadien derivater
N05BD01 Benzoctamin
N05BE Azaspirodecanedion-derivater
N05BE01 Buspiron
N05BX Andre anxiolytika
N05BX01 Mefenoxalon
N05BX02 Gedocarnil
N05BX03 Etifoxin
N05BX04 Fabomotizol
N05BX05 Lavendelolie
N05C Hypnotika og sedativa
N05CA Barbiturater, usammensatte
N05CA01 Pentobarbital
N05CA02 Amobarbital
N05CA03 Butobarbital
N05CA04 Barbital
N05CA05 Aprobarbital
N05CA06 Secobarbital
N05CA07 Talbutal
N05CA08 Vinylbital
N05CA09 Vinbarbital
N05CA10 Cyclobarbital
N05CA11 Heptabarbital
N05CA12 Reposal
N05CA15 Methohexital
N05CA16 Hexobarbital
N05CA19 Thiopental
N05CA20 Etallobarbital
N05CA21 Allobarbital
N05CA22 Proxibarbal
N05CB Barbiturater, kombinationr
N05CB01 Kombinationer af barbiturater
N05CB02 Barbiturater i kombination med andre stoffer
N05CC Aldehyder og derivater
N05CC01 Chloralhydrat
N05CC02 Chloralodol
N05CC03 Acetylglycinamidchloralhydrat
N05CC04 Dichloralphenazon
N05CC05 Paraldehyd
N05CD Benzodiazepin-derivater
N05CD01 Flurazepam
N05CD02 Nitrazepam
N05CD03 Flunitrazepam
N05CD04 Estazolam
N05CD05 Triazolam
N05CD06 Lormetazepam
N05CD07 Temazepam
N05CD08 Midazolam
N05CD09 Brotizolam
N05CD10 Quazepam
N05CD11 Loprazolam
N05CD12 Doxefazepam
N05CD13 Cinolazepam
N05CD14 Remimazolam
N05CD15 Nimetazepam
N05CE Piperidindion-derivater
N05CE01 Glutethimid
N05CE02 Methyprylon
N05CE03 Pyrithyldion
N05CF Benzodiazepin-relaterede midler
N05CF01 Zopiclon
N05CF02 Zolpidem
N05CF03 Zaleplon
N05CF04 Eszopiclon
N05CH Melatoninreceptor-agonister
N05CH01 Melatonin
N05CH02 Ramelteon
N05CH03 Tasimelteon
N05CJ Orexinreceptor antagonister
N05CJ01 Suvorexant
N05CJ02 Lemborexant
N05CJ03 Daridorexant
N05CM Andre hypnotika og sedativa
N05CM01 Methaqualon
N05CM02 Clomethiazol
N05CM03 Bromisoval
N05CM04 Carbromal
N05CM05 Scopolamin
N05CM06 Propiomazin
N05CM07 Triclofos
N05CM08 Ethchlorvynol
N05CM09 Baldrianrod
N05CM10 Hexapropymat
N05CM11 Bromider
N05CM12 Apronal
N05CM13 Valnoctamid
N05CM15 Methylpentynol
N05CM16 Niaprazin
N05CM18 Dexmedetomidin
N05CX Hypnotika og sedativa, komb., excl. barbiturater
N05CX01 Meprobamat, kombinationer
N05CX02 Methaqualon, kombinationer
N05CX03 Methylpentynol, kombinationer
N05CX04 Clomethiazol, kombinationer
N05CX05 Emepron, kombinationer
N05CX06 Dipiperonylaminoethanol, kombinationer
N06 Psykoanaleptika
N06A Antidepressiva
N06AA Non-selektive monoamin re-optagelse inhibitorer
N06AA01 Desipramin
N06AA02 Imipramin
N06AA03 Imipraminoxid
N06AA04 Clomipramin
N06AA05 Opipramol
N06AA06 Trimipramin
N06AA07 Lofepramin
N06AA08 Dibenzepin
N06AA09 Amitriptylin
N06AA10 Nortriptylin
N06AA11 Protriptylin
N06AA12 Doxepin
N06AA13 Iprindol
N06AA14 Melitracen
N06AA15 Butriptylin
N06AA16 Dosulepin
N06AA17 Amoxapin
N06AA18 Dimetacrin
N06AA19 Amineptin
N06AA21 Maprotilin
N06AA23 Quinupramin
N06AB Selektive serotonin re-optagelse inhibitorer
N06AB02 Zimeldin
N06AB03 Fluoxetin
N06AB04 Citalopram
N06AB05 Paroxetin
N06AB06 Sertralin
N06AB07 Alaproclat
N06AB08 Fluvoxamin
N06AB09 Etoperidon
N06AB10 Escitalopram
N06AF Monoamin-oxidase hæmmere, non-selektive
N06AF01 Isocarboxazid
N06AF02 Nialamid
N06AF03 Phenelzin
N06AF04 Tranylcypromin
N06AF05 Iproniazid
N06AF06 Iproclozid
N06AG Monoamin-oxidase type a hæmmere
N06AG02 Moclobemid
N06AG03 Toloxaton
N06AX Andre antidepressiva
N06AX01 Oxitriptan
N06AX02 Tryptophan
N06AX03 Mianserin
N06AX04 Nomifensin
N06AX05 Trazodon
N06AX06 Nefazodon
N06AX07 Minaprin
N06AX08 Bifemelan
N06AX09 Viloxazin
N06AX10 Oxaflozan
N06AX11 Mirtazapin
N06AX12 Bupropion
N06AX13 Medifoxamin
N06AX14 Tianeptin
N06AX15 Pivagabin
N06AX16 Venlafaxin
N06AX17 Milnacipran
N06AX18 Reboxetin
N06AX19 Gepiron
N06AX21 Duloxetin
N06AX22 Agomelatin
N06AX23 Desvenlafaxin
N06AX24 Vilazodon
N06AX25 Perikon
N06AX26 Vortioxetin
N06AX27 Esketamin
N06AX28 Levomilnacipran
N06AX29 Brexanolon
N06AX62 Bupropion og dextromethorphan
N06B Psykostimulantia, midler for adhd og nootropika
N06BA Centralt virkende sympatomimetika
N06BA01 Amfetamin
N06BA02 Dexamfetamin
N06BA03 Metamfetamin
N06BA04 Methylphenidat
N06BA05 Pemolin
N06BA06 Fencamfamin
N06BA07 Modafinil
N06BA08 Fenozolon
N06BA09 Atomoxetin
N06BA10 Fenetyllin
N06BA11 Dexmethylphenidat
N06BA12 Lisdexamfetamin
N06BA13 Armodafinil
N06BA14 Solriamfetol
N06BA15 Dexmethylphenidat og serdexmethylphenidat
N06BC Xanthin-derivater
N06BC01 Caffein
N06BC02 Propentofyllin
N06BX Andre psykostimulantia og nootropika
N06BX01 Meclofenoxat
N06BX02 Pyritinol
N06BX03 Piracetam
N06BX04 Deanol
N06BX05 Fipexid
N06BX06 Citicolin
N06BX07 Oxiracetam
N06BX08 Pirisudanol
N06BX09 Linopirdin
N06BX10 Nizofenon
N06BX11 Anirazetam
N06BX12 Acetylcarnitin
N06BX13 Idebenon
N06BX14 Prolintan
N06BX15 Pipradrol
N06BX16 Pramiracetam
N06BX17 Adrafinil
N06BX18 Vinpocetin
N06BX21 Temgicoluril
N06BX22 Phenibut
N06C Psykoleptika og psykoanaleptika i kombination
N06CA Antidepressiva i kombination med psykoleptika
N06CA01 Amitriptylin og psykoleptika
N06CA02 Melitracen og psykoleptika
N06CA03 Fluoxetin og psykoleptika
N06CB Psykostimulantia i komb. med psykoleptika
N06D Midler mod demens
N06DA Anticholinesteraser
N06DA01 Tacrin
N06DA02 Donepezil
N06DA03 Rivastigmin
N06DA04 Galantamin
N06DA05 Ipidacrin
N06DA52 Donepezil og memantin
N06DA53 Donepezil, memantin og ginkgoblad
N06DX Andre midler mod demens
N06DX01 Memantin
N06DX02 Ginkgoblad
N06DX03 Aducanumab
N06DX04 Lecanemab
N06DX05 Donanemab
N06DX30 Kombinationer
N07 Andre midler med virkn. på centralnervesystemet
N07A Parasympatomimetika
N07AA Anticholinesteraser
N07AA01 Neostigmin
N07AA02 Pyridostigmin
N07AA03 Distigmin
N07AA30 Ambenon
N07AA51 Neostigmin, kombinationer
N07AB Cholin-estere
N07AB01 Carbacholin
N07AB02 Bethanechol
N07AX Andre parasympatomimetika
N07AX01 Pilocarpin
N07AX02 Cholinalfoscerat
N07AX03 Cevimelin
N07B Midler mod afhængighedsforstyrrelser
N07BA Midler mod nicotinafhængighed
N07BA01 Nicotin
N07BA03 Vareniclin
N07BA04 Cytisiniclin
N07BB Midler mod alkoholafhængighed
N07BB01 Disulfiram
N07BB02 Calciumcarbimid
N07BB03 Acamprosat
N07BB04 Naltrexon
N07BB05 Nalmefen
N07BC Midler mod opioidafhængighed
N07BC01 Buprenorphin
N07BC02 Methadon
N07BC03 Levacetylmethadol
N07BC04 Lofexidin
N07BC05 Levomethadon
N07BC06 Diamorphin
N07BC51 Buprenorphin, komb.
N07C Midler mod svimmelhed
N07CA Midler mod svimmelhed
N07CA01 Betahistin
N07CA02 Cinnarizin
N07CA03 Flunarizin
N07CA04 Acetylleucin
N07CA52 Cinnarizin, kombinationer
N07X Andre midler med virkn. på nervesystemet
N07XA Gangliosider og gangliosid-derivater
N07XX Andre midler med virkning på nervesystemet
N07XX01 Tirilazad
N07XX02 Riluzol
N07XX03 Xaliproden
N07XX04 Natriumoxybat
N07XX05 Amifampridin
N07XX06 Tetrabenazin
N07XX07 Fampridin
N07XX08 Tafamidis
N07XX10 Laquinimod
N07XX11 Pitolisant
N07XX12 Patisiran
N07XX13 Valbenazin
N07XX14 Edaravon
N07XX15 Inotersen
N07XX16 Deutetrabenazin
N07XX17 Arimoclomol
N07XX18 Vutrisiran
N07XX19 Natriumphenylbutyrat og ursodoxicoltaurin
N07XX21 Eplontersen
N07XX22 Tofersen
N07XX23 Troriluzol
N07XX59 Dextromethorphan, kombinationer
Medicinlisten
Læs mere om, hvordan du bruger din medicinliste.Gå direkte til beregn egenbetalingFor at beregne egenbetaling og tilskud for medicinkøb, skal du tilføje lægemidlet til medicinlisten.
Prisperiode: 10.06.2024 - 23.06.2024. Bemærk, at tilskudsprisen kan ændre sig fra dag til dag. Sidst opdateret 13.06.2024.