Til Forsiden
L
ATC kode 
L Antineoplastiske og immunomodulerende midler
L01 Antineoplastiske stoffer
L01A Alkyleringsmidler
L01AA Kvælstofsennepsgas-analoger
L01AA01 Cyclophosphamid
L01AA02 Chlorambucil
L01AA03 Melphalan
L01AA05 Chlormethin
L01AA06 Ifosfamid
L01AA07 Trofosfamid
L01AA08 Prednimustin
L01AA09 Bendamustin
L01AB Alkylsulfonater
L01AB01 Busulfan
L01AB02 Treosulfan
L01AB03 Mannosulfan
L01AC Ethyleniminer
L01AC01 Thiotepa
L01AC02 Triaziquon
L01AC03 Carboquon
L01AD Nitrosoureastoffer
L01AD01 Carmustin
L01AD02 Lomustin
L01AD03 Semustin
L01AD04 Streptozocin
L01AD05 Fotemustin
L01AD06 Nimustin
L01AD07 Ranimustin
L01AD08 Uramustin
L01AG Epoxider
L01AG01 Etoglucid
L01AX Andre alkyleringsmidler
L01AX01 Mitobronitol
L01AX02 Pipobroman
L01AX03 Temozolomid
L01AX04 Dacarbazin
L01B Antimetabolitter
L01BA Folsyre-analoger
L01BA01 Methotrexat
L01BA03 Raltitrexed
L01BA04 Pemetrexed
L01BA05 Pralatrexat
L01BB Purin-analoger
L01BB02 Mercaptopurin
L01BB03 Tioguanin
L01BB04 Cladribin
L01BB05 Fludarabin
L01BB06 Clofarabin
L01BB07 Nelarabin
L01BC Pyrimidin-analoger
L01BC01 Cytarabin
L01BC02 Fluoruracil
L01BC03 Tegafur
L01BC04 Carmofur
L01BC05 Gemcitabin
L01BC06 Capecitabin
L01BC07 Azacitidin
L01BC08 Decitabin
L01BC09 Floxuridin
L01BC52 Fluoruracil, kombinationer
L01BC53 Tegafur, komb.
L01BC59 Trifluridin, kombinationer
L01C Plantealkaloider og andre naturprodukter
L01CA Vinca-alkaloider og analoger
L01CA01 Vinblastin
L01CA02 Vincristin
L01CA03 Vindesin
L01CA04 Vinorelbin
L01CA05 Vinflunin
L01CA06 Vintafolid
L01CB Podophyllotoxin-derivater
L01CB01 Etoposid
L01CB02 Teniposid
L01CC Colchicin-derivater
L01CC01 Demecolcin
L01CD Taxaner
L01CD01 Paclitaxel
L01CD02 Docetaxel
L01CD03 Paclitaxel poliglumex
L01CD04 Cabazitaxel
L01CX Andre plantealkaloider og naturprodukter
L01CX01 Trabectedin
L01D Cytotoksiske antibiotica og beslægtede stoffer
L01DA Actinomyciner
L01DA01 Dactinomycin
L01DB Anthracycliner og beslægtede stoffer
L01DB01 Doxorubicin
L01DB02 Daunorubicin
L01DB03 Epirubicin
L01DB04 Aclarubicin
L01DB05 Zorubicin
L01DB06 Idarubicin
L01DB07 Mitoxantron
L01DB08 Pirarubicin
L01DB09 Valrubicin
L01DB10 Amrubicin
L01DB11 Pixantron
L01DC Andre cytotoxiske antibiotica
L01DC01 Bleomycin
L01DC02 Plicamycin
L01DC03 Mitomycin
L01DC04 Ixabepilon
L01X Andre antineoplastiske stoffer
L01XA Platin-forbindelser
L01XA01 Cisplatin
L01XA02 Carboplatin
L01XA03 Oxaliplatin
L01XA04 Satraplatin
L01XA05 Polyplatillen
L01XB Methylhydraziner
L01XB01 Procarbazin
L01XC Monoklonale antistoffer
L01XC01 Edrecolomab
L01XC02 Rituximab
L01XC03 Trastuzumab
L01XC05 Gemtuzumab ozogamicin
L01XC06 Cetuximab
L01XC07 Bevacizumab
L01XC08 Panitumumab
L01XC09 Catumaxomab
L01XC10 Ofatumumab
L01XC11 Ipilimumab
L01XC12 Brentuximab vedotin
L01XC13 Pertuzumab
L01XC14 Trastuzumab emtansin
L01XC15 Obinutuzumab
L01XC16 Dinutuximab beta
L01XC17 Nivolumab
L01XC18 Pembrolizumab
L01XC19 Blinatumomab
L01XC21 Ramucirumab
L01XC22 Necitumumab
L01XC23 Elotuzumab
L01XC24 Daratumumab
L01XC25 Mogamulizumab
L01XC26 Inotuzumab ozogamicin
L01XC27 Olaratumab
L01XC28 Durvalumab
L01XC29 Bermekimab
L01XC31 Avelumab
L01XC32 Atezolizumab
L01XC33 Cemiplimab
L01XC34 Moxetumomabpasudotox
L01XC35 Tafasitamab
L01XC36 Enfortumabvedotin
L01XC37 Polatuzumab vedotin
L01XC38 Isatuximab
L01XC39 Belantamabmafodotin
L01XC40 Dostarlimab
L01XD Sensibilatorer til fotodynamisk/stråle-terapi
L01XD01 Porfimernatrium
L01XD03 Methylaminolevulinat
L01XD04 Aminolevulinsyre
L01XD05 Temoporfin
L01XD06 Efaproxiral
L01XD07 Padeliporfin
L01XE Protein kinase-hæmmere
L01XE01 Imatinib
L01XE02 Gefitinib
L01XE03 Erlotinib
L01XE04 Sunitinib
L01XE05 Sorafenib
L01XE06 Dasatinib
L01XE07 Lapatinib
L01XE08 Nilotinib
L01XE09 Temsirolimus
L01XE10 Everolimus
L01XE11 Pazopanib
L01XE12 Vandetanib
L01XE13 Afatinib
L01XE14 Bosutinib
L01XE15 Vemurafenib
L01XE16 Crizotinib
L01XE17 Axitinib
L01XE18 Ruxolitinib
L01XE19 Ridaforolimus
L01XE21 Regorafenib
L01XE22 Masitinib
L01XE23 Dabrafenib
L01XE24 Ponatinib
L01XE25 Trametinib
L01XE26 Cabozantinib
L01XE27 Ibrutinib
L01XE28 Ceritinib
L01XE29 Lenvatinib
L01XE31 Nintedanib
L01XE32 Cediranib
L01XE33 Palbociclib
L01XE34 Tivozanib
L01XE35 Osimertinib
L01XE36 Alectinib
L01XE37 Rociletinib
L01XE38 Cobimetinib
L01XE39 Midostaurin
L01XE40 Olmutinib
L01XE41 Binimetinib
L01XE42 Ribociclib
L01XE43 Brigatinib
L01XE44 Lorlatinib
L01XE45 Neratinib
L01XE46 Encorafenib
L01XE47 Dacomitinib
L01XE48 Icotinib
L01XE50 Abemaciclib
L01XE51 Acalabrutinib
L01XE52 Quizartinib
L01XE53 Larotrectinib
L01XE54 Gilteritinib
L01XE56 Entrectinib
L01XE57 Fedratinib
L01XX Andre neoplastiske stoffer
L01XX01 Amsacrin
L01XX02 Asparaginase
L01XX03 Altretamin
L01XX05 Hydroxycarbamid
L01XX07 Lonidamin
L01XX08 Pentostatin
L01XX10 Masoprocol
L01XX11 Estramustin
L01XX14 Tretinoin
L01XX16 Mitoguazon
L01XX17 Topotecan
L01XX18 Tiazofurin
L01XX19 Irinotecan
L01XX22 Alitretinoin
L01XX23 Mitotan
L01XX24 Pegaspargase
L01XX25 Bexaroten
L01XX27 Arsentrioxid
L01XX29 Denileukin diftitox
L01XX32 Bortezomib
L01XX33 Celecoxib
L01XX35 Anagrelid
L01XX36 Oblimersen
L01XX37 Sitimagen ceradenovec
L01XX38 Vorinostat
L01XX39 Romidepsin
L01XX40 Omacetaxine mepesuccinat
L01XX41 Eribulin
L01XX42 Panobinostat
L01XX43 Vismodegib
L01XX44 Aflibercept
L01XX45 Carfilzomib
L01XX46 Olaparib
L01XX47 Idelalisib
L01XX48 Sonidegib
L01XX49 Belinostat
L01XX50 Ixazomib
L01XX51 Talimogen laherparepvec
L01XX52 Venetoclax
L01XX53 Vosaroxin
L01XX54 Niraparib
L01XX55 Rucaparib
L01XX56 Etirinotecan pegol
L01XX57 Plitidepsin
L01XX58 Epacadostat
L01XX59 Enasidenib
L01XX60 Talazoparib
L01XX61 Copanlisib
L01XX62 Ivosidenib
L01XX63 Glasdegib
L01XX64 Entinostat
L01XX65 Alpelisib
L01XX66 Selinexor
L01XX67 Tagraxofusp
L01XX68 Belotecan
L01XX70 Axicabtagenciloleucel
L01XX71 Tisagenlecleucel
L01XY Kombinationer af antineoplastiske stoffer
L01XY01 Cytarabin og daunorubicin
L02 Endocrin terapi
L02A Hormoner og beslægtede stoffer
L02AA Estrogener
L02AA01 Diethylstilbestrol
L02AA02 Polyestradiolphosphat
L02AA03 Ethinylestradiol
L02AA04 Fosfestrol
L02AB Progestogener
L02AB01 Megestrol
L02AB02 Medroxyprogesteron
L02AB03 Gestonoron
L02AE Gonadotropin-releasing hormon analoger
L02AE01 Buserelin
L02AE02 Leuprorelin
L02AE03 Goserelin
L02AE04 Triptorelin
L02AE05 Histrelin
L02AE51 Leuprorelin og bicalutamid
L02AX Andre hormoner
L02B Hormon-antagonister og lign. stoffer
L02BA Anti-estrogener
L02BA01 Tamoxifen
L02BA02 Toremifen
L02BA03 Fulvestrant
L02BB Anti-androgener
L02BB01 Flutamid
L02BB02 Nilutamid
L02BB03 Bicalutamid
L02BB04 Enzalutamid
L02BB05 Apalutamid
L02BB06 Darolutamid
L02BG Aromatase inhibitorer
L02BG01 Aminogluthetimid
L02BG02 Formestan
L02BG03 Anastrozol
L02BG04 Letrozol
L02BG05 Vorozol
L02BG06 Exemestan
L02BX Andre hormon-antagonister og lign. stoffer
L02BX01 Abarelix
L02BX02 Degarelix
L02BX03 Abirateron
L03 Immunstimulerende midler
L03A Immunstimulanter
L03AA Kolonistimulerende faktorer
L03AA02 Filgrastim
L03AA03 Molgramostim
L03AA09 Sargramostim
L03AA10 Lenograstim
L03AA12 Ancestim
L03AA13 Pegfilgrastim
L03AA14 Lipegfilgrastim
L03AA15 Balugrastim
L03AA16 Empegfilgrastim
L03AA17 Pegteograstim
L03AB Interferoner
L03AB01 Interferon alfa naturligt
L03AB02 Interferon beta naturligt
L03AB03 Interferon gamma
L03AB04 Interferon alfa-2a
L03AB05 Interferon alfa-2b
L03AB06 Interferon alfa-n1
L03AB07 Interferon beta-1a
L03AB08 Interferon beta-1b
L03AB09 Interferon alfacon-1
L03AB10 Peginterferon alfa-2b
L03AB11 Peginterferon alfa-2a
L03AB12 Albinterferon alfa-2b
L03AB13 Peginterferon beta-1a
L03AB14 Cepeginterferon alfa-2b
L03AB15 Ropeginterferon alfa-2b
L03AB60 Peginterferon-alfa-2b, komb.
L03AB61 Peginterferon alfa-2a, kombinationer
L03AC Interleukiner
L03AC01 Aldesleukin
L03AC02 Oprelvekin
L03AX Andre immunstimulanter
L03AX01 Lentinan
L03AX02 Roquinimex
L03AX03 Bcg vaccine
L03AX04 Pegademase
L03AX05 Pidotimod
L03AX07 Poly i:c
L03AX08 Poly iclc
L03AX09 Thymopentin
L03AX10 Immunocyanin
L03AX11 Tasonermin
L03AX12 Melanoma vaccine
L03AX13 Glatirameracetat
L03AX14 Histamindihydrochlorid
L03AX15 Mifamurtid
L03AX16 Plerixafor
L03AX17 Sipuleucel-t
L03AX18 Cridanimod
L03AX19 Dasiprotimut-t
L03AX21 Elapegademase
L04 Immunsuppressiva
L04A Immunsuppressiva
L04AA Selektive immunsuppressiva
L04AA02 Muromonab-cd3
L04AA03 Antilymfocyt immunoglobulin
L04AA04 Antithymocyt immunoglobulin
L04AA06 Mycophenolsyre
L04AA10 Sirolimus
L04AA13 Leflunomid
L04AA15 Alefacept
L04AA18 Everolimus
L04AA19 Gusperimus
L04AA21 Efalizumab
L04AA22 Abetimus
L04AA23 Natalizumab
L04AA24 Abatacept
L04AA25 Eculizumab
L04AA26 Belimumab
L04AA27 Fingolimod
L04AA28 Belatacept
L04AA29 Tofacitinib
L04AA31 Teriflunomid
L04AA32 Apremilast
L04AA33 Vedolizumab
L04AA34 Alemtuzumab
L04AA35 Begelomab
L04AA36 Ocrelizumab
L04AA37 Baricitinib
L04AA38 Ozanimod
L04AA39 Emapalumab
L04AA40 Cladribin
L04AA41 Imlifidase
L04AA42 Siponimod
L04AA43 Ravulizumab
L04AA44 Upadacitinib
L04AA45 Filgotinib
L04AA46 Itacitinib
L04AB Tumor necrosis factor alpha (tnf-alfa) hæmmere
L04AB01 Etanercept
L04AB02 Infliximab
L04AB03 Afelimomab
L04AB04 Adalimumab
L04AB05 Certolizumab pegol
L04AB06 Golimumab
L04AB07 Opinercept
L04AC Interleukinhæmmere
L04AC01 Daclizumab
L04AC02 Basiliximab
L04AC03 Anakinra
L04AC04 Rilonacept
L04AC05 Ustekinumab
L04AC07 Tocilizumab
L04AC08 Canakinumab
L04AC09 Briakinumab
L04AC10 Secukinumab
L04AC11 Siltuximab
L04AC12 Brodalumab
L04AC13 Ixekizumab
L04AC14 Sarilumab
L04AC15 Sirukumab
L04AC16 Guselkumab
L04AC17 Tildrakizumab
L04AC18 Risankizumab
L04AC19 Satralizumab
L04AD Calcineurinhæmmere
L04AD01 Ciclosporin
L04AD02 Tacrolimus
L04AD03 Voclosporin
L04AX Andre immunosuppressiva
L04AX01 Azathioprin
L04AX02 Thalidomid
L04AX03 Methotrexat
L04AX04 Lenalidomid
L04AX05 Pirfenidon
L04AX06 Pomalidomid
L04AX07 Dimethylfumarat
L04AX08 Darvadstrocel
Medicinlisten
Læs mere om, hvordan du bruger din medicinliste.Gå direkte til beregn egenbetalingFor at beregne egenbetaling og tilskud for medicinkøb, skal du tilføje lægemidlet til medicinlisten.
Prisperiode: 16.11.2020 - 29.11.2020. Bemærk, at tilskudsprisen kan ændre sig fra dag til dag. Sidst opdateret 26.11.2020.